STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO


Lublin, Al.racławickie 14, 20-950 Lublin


7122641583


0000000747


STOWARZYSZENIE


------


LU.VI NS-REJ.KRS/9613/16/788/REGON


2001-02-13


DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES