ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ- MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBAWIE


Lubawa, Rzepnikowskiego 20, 14-260 Lubawa


7441516966


0000000488


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


OL.VIII NS-REJ.KRS/9/15/625


2001-02-12