ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU


Reszel, Słowackiego 3, 11-440 Reszel


7421836248


0000000536


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


OL.VIII NS-REJ.KRS/1819/16/828


2001-02-12