ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY


Nidzica, Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica


9840078782


0000000627


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


------


OL.VIII NS-REJ.KRS/10293/16/320/NIP


2001-02-12