SZPITAL POWIATOWY W KĘTRZYNIE


Kętrzyn, M.c. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn


7421836030


0000000499


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


OL.VIII NS-REJ.KRS/2308/16/672


2001-02-12