DFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Dobre Miasto, Olsztyńska 21, 11-040 Dobre Miasto


7393208668


0000000630


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


OL.VIII NS-REJ.KRS/13039/16/811


2001-02-12


56000 PLN


DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST JEDNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU I JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.