REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE


Olsztyn, Malborska 2, 10-255 Olsztyn


7393029517


0000000483


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


OL.VIII NS-REJ.KRS/8214/17/717


2001-02-12