TOWARZYSTWO POMOCY WZAJEMNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Lublin, Emilii Plater 2, 20-814 Lublin


7122643599


0000000143


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


LU.VI NS-REJ.KRS/14073/11/745


2001-02-12


50000 PLN


DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.