SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Buczek, Prosta 3, 98-113 Buczek


8311521395


0000000590


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


LD.XX NS-REJ.KRS/19788/11/133


2001-02-09