ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB CHORZELÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Chorzelów, 771, 39-331 Chorzelów


8171864013


0000000570


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


RZ.XII NS-REJ.KRS/21579/16/465


2001-02-09


19329000 PLN


ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.