ATLANTA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Gdańsk, ,


5832705268


0000000534


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


GD.VII NS-REJ.KRS/23761/14/274


2001-02-08


5861000 PLN


ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, W TYM PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI