STOCZNIA ELBLĄG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Elbląg, Browarna 83, 82-300 Elbląg


5832687642


0000000530


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


OL.VIII NS-REJ.KRS/20282/16/605


2001-02-08


50000 PLN


DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.