NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Opole, Marka Z Jemielnicy 1, 45-952 Opole


7540335340


0000000515


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


OP.VIII NS-REJ.KRS/10805/16/839


2001-02-07


64901100 PLN


DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NOSZĄCY TYTUŁ DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB WSPÓŁDZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.