MOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Warszawa, Targowa 24, 03-728 Warszawa


7122636211


0000000561


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


WA.XIII NS-REJ.KRS/60407/16/272


2001-02-07


50000 PLN


DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE