RUDNICCY-MAGETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Gdańsk, Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk


5842394781


0000000337


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


GD.VII NS-REJ.KRS/17126/16/672


2001-02-07


700000 PLN


1. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.