WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W RZESZOWIE


Rzeszów, Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów


8132876101


0000000542


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


RZ.XII NS-REJ.KRS/12627/17/226


2001-02-07