IDAL UMDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Gdynia, Aleja Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia


5862059459


0000000365


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


GD.VIII NS-REJ.KRS/14877/16/172


2001-02-06


62500 PLN


DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB KAŻDY Z NICH WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM