GLOBAL INVESTMENT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wrocław, Pl. Powstańców śl. 16-18, 53-314 Wrocław


6711634771


0000000244


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


WR.VI NS-REJ.KRS/14079/16/166


2001-02-05


50000 PLN


- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM