FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY


Białystok, świętojańska 24, 15-277 Białystok


5422697397


0000000291


FUNDACJA


SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


BI.XII NS-REJ.KRS/10222/12/660


2001-02-02


1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES FUNDACJI. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ JEDNA OSOBA UPOWAŻNIONA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD.