RZESZÓWDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Rzeszów, Rejtana 69, 35-959 Rzeszów


8133201428


0000000137


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


RZ.XII NS-REJ.KRS/19724/16/618


2001-02-01


100000 PLN


DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.