ZAKŁAD RZEŹNICZO-PRZETWÓRCZY SPÓŁKA JAWNA K.S.J.U. OCZKOWSCY


Trzebinia, Beskidzka 265, 34-300 żywiec


5532017831


0000000129


SPÓŁKA JAWNA


SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


BB.VIII NS-REJ.KRS/8178/16/143


2001-01-30


KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI SAMODZIELNIE