ALUCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


świlcza, 241, 36-072 świlcza


8133200280


0000000121


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


RZ.XII NS-REJ.KRS/14120/16/53


2001-01-30


50000 PLN


DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 100000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.