EWAN - FOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Kętrzyn, Rynkowa 14, 11-400 Kętrzyn


7421959146


0000000127


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


OL.VIII NS-REJ.KRS/10232/16/993


2001-01-26


290000 PLN


KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE