MEWA SPÓŁKA Z O.O.


Nidzica, Kolejowa 7, 13-100 Nidzica


9840125990


0000000102


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


OL.VIII NS-REJ.KRS/13378/16/997


2001-01-15


2750000 PLN


PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE